އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕްގެ ފިރިހެން ބައިގެ ފައިނަލް މެޗު މިރޭ..

ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕްގެ ފިރިހެން ބައިގެ ފައިނަލް މެޗު މިރޭ..


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 30 ސިކުންތު

ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕްގެ ފިރިހެން ބައިގެ ފައިނަލް މެޗު މިރޭ ކުޅޭނެއެވެ.

މިމެޗުގައި ބައްދަލުކުރާނީ ޔުނައިޓެޑް ބީއެމްއެލް އާއި ވެމްކޯއެވެ.

ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ބީއެމްއެލް އިން ހޯދީ އުރީދޫ އާވާދަކޮށް 0-3 ލަނޑުންނެވެ. އަދި ފައިނަލުގެ ދެވަނަ ޖާގަ ވެމްކޯ އިން ހޯދީ އިމިގްރޭޝަން އާވާދަކޮށް 5 ލަނޑު 4 ލަނޑުން މޮޅުވެގެންނެވެ. 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


100%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މުހައްމަދު އަފްރާޙް