އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަކަށް އަންހެނަކު ހަމަޖައްސަން އޮތް ހުރަހަކީ ކޮބައިތޯ އަނީސާ ސުވާލުކުރައްވައިފި

ރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަކަށް އަންހެނަކު ހަމަޖައްސަން އޮތް ހުރަހަކީ ކޮބައިތޯ އަނީސާ ސުވާލުކުރައްވައިފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 59 ސިކުންތު

މެލޭސިޔާ ފަދަ މާ ބޮޑު އިސްލާމީ ޤައުމަކުން އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަކަށް އަންހެނަކު ހަމަޖައްސާފައިވާއިރު ރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަކަށް އަންހެނަކު ހަމަޖައްސަން އޮތް ހުރިހަކީ ކޮބައިތޯ އަނީސާ ސުވާލުކުރައްވައިފި އެވެ. 

އަނީސާ އަކީ ރައީސް މައުމޫނުގެ ވެރިކަމުގައި މިނިސްޓަރުކަމާއި އެހެންވެސް އިސް މަޤާމުތަކެއް އަދާކުރައްވާފައިވާ އަދި އަންހެނުންގެ ހައްޤުތަކަށް ވަކާލާތު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ބޭކަނބަލެކެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


50%
ވ.ރަނގަޅު
16%
ރަނގަޅު
16%
އޯކޭ
16%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް