އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

މުސްލިމުން ކަމަށް ބުނާ ބައެއްގެ ހަމަލާއިން ޒަޚަމްވެފައިވާ މި ކުއްޖާ މަރުވަމުން ދުނިޔެއަށް ކުރާ އާދޭހުގެ އަޑު އަހައިލަމާ!

މުސްލިމުން ކަމަށް ބުނާ ބައެއްގެ ހަމަލާއިން ޒަޚަމްވެފައިވާ މި ކުއްޖާ މަރުވަމުން ދުނިޔެއަށް ކުރާ އާދޭހުގެ އަޑު އަހައިލަމާ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 41 ސިކުންތު

މުސްލިމުން ކަމަށް ބުނާ ބައެއްގެ ހަމަލާއިން ޒަޚަމްވެފައިވާ ޔަމަނުގެ މި ކުޑަ ކުއްޖާ މަރުވަމުން ދުނިޔެއަށް ކުރާ އާދޭހުގެ އަޑު އަހައިލަމާހެއްޔެވެ؟

މުސްލިމް ގިނަ ޤައުމުތަކުގައި ހަނގުރާމަކޮށް އެޤައުމުތަކުގެ ކުޑަކުދިންނާއި މުސްކުޅިންނާއި އަންހެނުން މަރަމުން އެގެންދަނީ ހަމަ މުސްލިމުން ކަމަށް ބުނާ ބައެކެވެ.

މިފަދަ ކަންކަމަށް ހޭލުންތެރި ނުވެވިއްޖެ ނަމަ ކޮންމެ ދުވަހަކު ޔަމަނުގައި މަރުވަމުންދާ ކުޑަ ކުދިން މިއަދު އެކުރާ އާދޭސް މާދަމާ ކުރަންޖެހޭނީ ހަމަ މިރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގެ މަގުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިންގެ ދަރިންނަށެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


28%
ވ.ރަނގަޅު
10%
ރަނގަޅު
28%
އޯކޭ
33%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް