އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ހުޅުމާލޭގައި ކުޑަކުދިންތަކަކާ ގަދަކަމުން ބަދުއަހުލާގީ އަމަލު ހިންގި މީހާ ބަންދުކޮށް މުއްދަތުޖަހައިފި

ހުޅުމާލޭގައި ކުޑަކުދިންތަކަކާ ގަދަކަމުން ބަދުއަހުލާގީ އަމަލު ހިންގި މީހާ ބަންދުކޮށް މުއްދަތުޖަހައިފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 35 ސިކުންތު

ހުޅުމާލޭގައި 6 އަހަރާއި 8 އަހަރުގެ ކުޑަ ދެ ފިރިހެން ކުދިންނާ ބަދުއަހުލާގީ އަމަލު ހިންގި މީހާ ބަންދުކޮށް މުއްދަތުޖަހައިފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ކުޑަކުދިންތަކަކާއެކު ގަދަކަމުން ބަދުއަހްލާގީ އަމަލު ހިންގި މައްސަލައިގައި ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ 19 އަހަރުގެ ފިރިހެން މީހާއަށް ހުޅުމާލެ ކޯޓުން 12 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ޖަހާފައިކަމަށެވެ.

މިމައްސަލަ ފުލުހުންނާ ގުޅިގެން ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން ވެސް އަންނަނީ ބަލަމުންނެވެ. 

މިކަމަމާއި ގުޅިގެން ހުޅުމާލެއިން ބަޔަކުނިކުމެ ވަނީ މިމީހާ ގަން ހިންގުވާފައެވެ.

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


40%
ވ.ރަނގަޅު
30%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
30%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަހުމަދު