އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

އިސްލާމިކް އެންސައިކްލޮޕީޑިއާ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ވެރިއަކަށް ޑރ.ޝަހީމް!

އިސްލާމިކް އެންސައިކްލޮޕީޑިއާ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ވެރިއަކަށް ޑރ.ޝަހީމް!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 33 ސިކުންތު

އޮގަނައިޒޭޝަން އޮފް އިސްލާމިކް ކޯޕަރޭޝަން (އޯއައިސީ) އަދި ސަވުތު އަލް ހިކްމާ އިންސްޓްޓިއުޓާ ގުޅިގެން ނެރޭ އިސްލާމިކް އެންސައިކްލޮޕީޑިއާ އޮފް ޓޮލަރެންސްގެ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ވެރިއަކަށް ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު އައްޔަނުކުރައްވައިފިއެވެ.

އެންސައިކްލޮޕީޑިއާގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެކުލަވާލި މެމްބަރުންގެ ތެރޭގައި ޑރ. ޝަހީމްގެ އިތުރުން ދުނިޔޭގެ އެކިގައުމުތަކުގެ ދީނީ އިލްމުވެރިންނާއި ރިސާޗްޓީމްތައްވެސް ހިމެނެއެވެ.

އެންސައިކްލޮޕީޑިއާގައި ކީރިތި ގުރުއާނާއި، ހަދީސްއާއި ސިޔަރަތުގެ އިތުރުން އިސްލާމީ ސަގާފީ ތަރިކަތައްވެސް ހިމެނޭއިރު އެހެން ބަސްތަކަށްވެސް އެންސައިކްލޮޕީޑީއާ ތަރުޖަމާ ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖައްސައިފައެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
50%
ރަނގަޅު
12%
އޯކޭ
37%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު