އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

"ބަވަތި" ބަލަން ތައްޔާރުތަ؟ ޓިކެޓް ނަގަން މިހާރު ޕްރީ-ބުކިންގ ހަދާލެވޭނެ!

"ބަވަތި" ބަލަން ތައްޔާރުތަ؟ ޓިކެޓް ނަގަން މިހާރު ޕްރީ-ބުކިންގ ހަދާލެވޭނެ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 20 ސިކުންތު

މިއަހަރަކީ ހަމަ ޔަގީނުން ވެސް ދިވެހި ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީއަށް ވަރަށް ފުރިހަމަ ކާމިޔާބީއެއް ލިބެމުންދާ އަހަރެކެވެ. ކާމިޔާބު އަދި އެހާމެ ތަފާތު ގިނަ ފިލްމުތަކެއް ޕްރިމިއަރ ކުރެވިގެން ގޮސްފައިވާއިރު، ކުރިއަށްހުރި ގިނަ ފިލްމުތަކަށް ވެސް ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ފޮނި އިންތިޒާރުތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. 

އެފަދަ އެއް ފިލްމަކީ، ދިވެހި ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީއަށް އަލަށް ނިކުންނަ "އައިފިލްމްސް" ގެ އުފެއްދުމެއް ކަމަށްވާ "ބަވަތި" މިފިލްމެވެ. 

ތަފާތު ނަމެއް ދީފައިވާ މިފިލްމުގެ އިސްތިހާރުތައް އެހާމެ ތަފާތު ވެފައި، ރީއްޗެވެ. ބަވަތި ގެ މޯޝަން ޕޯސްޓަރާއި، ހިތުގައި ޝައުޤުވެރިކަން އުފެއްދުވި 2 ޓީޒަރ ގެ އިތުރުން އިތުރު ފުރިހަމަ ކަމެއް ގެނެސްދިން ޕްރޮމޯޝަނަލް ލަވައާއި ޓްރެއިލާރ ވެގެން ދިޔައީ މިފިލްމަށް ބެލުންތެރިން ކުރަމުން އައި އިންތިޒާރު އިތުރު ކުރުވި ކަންކަމަށެވެ. 

"ބަވަތި" މިފިލްމު އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހު ޕްރިމިއަރ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، މިމަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު މިފިލްމުގެ ޓިކެޓް ވިއްކަން ފަށާނެ ކަމަށް ފިލްމުގެ ޕްރޮޑިއުސަރ އަދި ޑިރެކްޓަރ އިލްޔާސް ވަހީދު ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި މިހާރު މިފިލްމުގެ ޓިކެޓު ގަތުމަށް ޕްރީ ބުކިން ވެސް ހެދޭނެ ކަމަށް އިލްޔާސް ބުނެފައިވެއެވެ. ޕްރީ ބުކިން ހެދުމަށް ގުޅާލާނީ 7390005 އަށެވެ. 

މިފިލްމުގައި ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެންދަނީ މިހާރު ދިވެހި ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީގައި ކުރިއަރަމުން އަންނަ ކުޅަދާނަ ބަޠަލާ ނުޒުހަތު ޝުއައިބު (ނުޒޫ) އާއި ފީޗަރ ފިލްމަކުން އަލަށް ފެނިގެންދާ ބަޠަލު އަހުމަދު އިޒްނާޒް ފިރާގެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


66%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
33%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މަރިޔަމް ވަހީދާ