އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގެ އެމަރޖަންސީއަށް ދެއްކުމުގެ އަގުތައް ހެޔޮކޮށްފި

ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގެ އެމަރޖަންސީއަށް ދެއްކުމުގެ އަގުތައް ހެޔޮކޮށްފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 43 ސިކުންތު

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގެ އެމަރޖަންސީއަށް ދެއްކުމުގެ އަގުތައް މިއަދުންފެށިގެން ހެޔޮކޮށްފިއެވެ.

ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފައިވަނީ އެމަރޖަންސީގެ ޚިދުމަތަށް ގެނައި ބަަދަލުތަކަށް މިއަދުން ފެށިގެން އަމަލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި ޢަދި 24 ގަޑިއިރު މެދުކެނޑުމެއްނެތި މިޚިދުމަތް ލިބެމުންދާނެކަމަށެވެ.

މީގެއިތުރުން ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގެ ސްޕެޝަލިސްޓުންނަށް އައުޓް-ޕޭޝަންޓް (އޯ.ޕީ.ޑީ) ޙިދުމަތްދެވޭ ގަޑިތައް ވެސް ވަނީ ރޭގަނޑު 22:30ގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފައެވެ. 

މާލެއިން ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލަށް ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަންދާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އިތުރު ފީ އަކާއި ނުލާ ދަތުރުފަތުރުގެ އިންތިޒާމް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ހަމަޖައްސައިދެއެވެ.

 

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


33%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
33%
އޯކޭ
33%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު