އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ކޯމާގަ އޮތް ސީމާ މޫސާ ނިޔާވެއްޖެ

ކޯމާގަ އޮތް ސީމާ މޫސާ ނިޔާވެއްޖެ


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 10 ސިކުންތު

ހަޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމުގައި އުޅެނިކޮށް ސްޓްރޯކެއް ޖެހި ކޯމާއަށް ދިއަ ފ. ދަރަބޫދޫ ސީމާ މޫސާ ކޯމާގައި އޮވެ ނިޔާވެއްޖެއެވެ. ޙައްޖު ކޯޕޮރޭޝަނުން ބުނީ އޭނާ ނިޔާވީ މިރޭ އިރުއޮއްސުނުހައިއިރު ކަމަށެވެ. 

އުމުރުން 38 އަހަރުގެ ސީމާއަށް ސްޓްރޯކް ޖެހުނީ ޢަރަފާތުގެ އަޅުކަން ނިންމައި މިނާއަށް އައިސް ޢީދު ދުވަހު ހިލަ އުކުމަށްފަހު އެނބުރި އައިސް މިނާ ޓެންޓްގައި ހުއްޓައެވެ. އިތުރު ފަރުވާއަށް ގެންދެވޭވަރުވެސް ނުވުމުން ސީމާ ބާއްވާފައި އޮތީ "މިނާ އަލްވާދީ" ހޮސްޕިޓަލުގެ އައިސީޔޫގައެވެ. 

ސީމާ ޙައްޖަށް ގޮސް ހުރީ އޭނާގެ ފިރިމީހާ އާއިއެކުގައެވެ. ދެމަފިރިންނަށް ވަނީ 3 ކުދިން ލިބިފައެވެ. ދޮށްޓަށް ލިބިފައިވަނީ 2 އަންހެންކުދިންނެވެ. އެންމެ ހަގަށް ލިބިފައިވަނީ ފިރިހެން ކުއްޖެކެވެ. ހަގު ކުއްޖާގެ އުމުރަކީ 5 އަހަރެވެ. 

ސީމާގެ ފުރާނައަށް ހެޔޮ ރަހްމަތް ލެއްވެވުން އެދި ދުޢާކުރަމުއެވެ. އަދި ޢާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވެވުން އެދިވެސް ދުޢާކުރަމުއެވެ. 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


12%
ވ.ރަނގަޅު
31%
ރަނގަޅު
18%
އޯކޭ
37%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް