އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ވޯލްޑް ބޭންކުން 30 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީ ރާއްޖެއަށް ދެނީ!

ވޯލްޑް ބޭންކުން 30 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީ ރާއްޖެއަށް ދެނީ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 39 ސިކުންތު

ވޯލްޑް ބޭންކުން 30 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީ ރާއްޖެއަށް ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

މިއެއްބަސްވުމުގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހިމް އަމީރެވެ. އަދި ވޯލްޑް ބޭންކުގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ އިދާރާގެ ފަރާތުން ރާއްޖެއަށާއި ނޭޕާލް އަދި ލަންކާއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ކަންޓްރީ ޑިރެކްޓަރު އިދާ ސްވަރާއީ ރީޑިއޯ އެވެ.

ވޯލްޑް ބޭންކުގެ މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ޕަބްލިކް ފައިނޭންސްސިން ފްރޭމްވޯކު ހަރުދަނާ ކުރުމަށް 20 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީ ދޭއިރު ގުދުރަތީ ހާދިސާތަކާއި ބަލިމަޑުކަމުން އަރައިގަތުމަށް (ޕެންޑެމިކް އެމަޖެންސީ) 10 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީ ދޭނެއެވެ.

 

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު