އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ޑރ. އިޔާޟްގެ ބޮޑުދައިތަ ޙާފިޡާ ޢުމަރުގެ ކަށުނަމާދު ފުރްޤާން މިސްކިތަށް ބަދަލުކޮށްފި

ޑރ. އިޔާޟްގެ ބޮޑުދައިތަ ޙާފިޡާ ޢުމަރުގެ ކަށުނަމާދު ފުރްޤާން މިސްކިތަށް ބަދަލުކޮށްފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 17 ސިކުންތު

ޑރ. މުޙައްމަދު އިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފްގެ ބޮޑުދައިތަ ޙާފިޡާ ޢުމަރު (ހ. އެލަޕާޝޯ)ގެ މައްޗަށް ކަށު ނަމާދުކުރުން ފުރްޤާން މިސްކިތަށް ބަދަލުކޮށްފިއެވެ. އެހެންކަމުން ޙާފިޡާގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދުކުރުން އޮންނާނީ މިރޭގެ ފަތިސް ނަމާދަށްފަހު ފުރުޤާން މިސްކިތުގައެވެ. 

ޢާއިލާގެ އިސްބޭފުޅަކު ވިދާޅުވީ  ހިނެވުމުގެ ކަންކަން އާސަހަރާ މިސްކިތުގައި މިހާރު ފެށިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމަށާއި އެކަންކަން ނިމުމުން މޫނު ދެއްކުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށެވެ. 

ކަށުނަމާދާއި ޖަނާޒާގައި ވީހައި ގިނަ ބައަކު ބައިވެރިވެ ދިނުމަށް ޢާއިލާއިން އެދެއެވެ. 

ޙާފިޡާއަކީ ވަރަށް ގިނަ މީހުންނާއި ގާތް ގުޅުމެއް ބޭއްވެވި ބޭކަނބަލެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
50%
އޯކޭ
50%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މިއަދު