އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އޭވީސީ ވޮލީ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ކިރްގިސްތާނާއި އުޒްބަކިސްތާނު

އޭވީސީ ވޮލީ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ކިރްގިސްތާނާއި އުޒްބަކިސްތާނު


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 4 ސިކުންތު

އޭޝިއަން ވޮލީބޯލް ކޮންފެޑެރޭޝަން (އޭވީސީ) ވޮލީ މުބާރާތުގެ މެންސް ސީނިއަރ ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފައިނަލަށް ކިރްގިސްތާނާއި އުޒްބަކިސްތާނު ހިނގައްޖެއެވެ.

އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ކިރްގިސްތާން ފައިނަލަށް ދޮޔައީ މިއަދު ކުޅުނު ސެމީފައިނަލް ފުރަތަމަ މެޗުގައި ތުރުކުމަނިސްތާން ސީދާ ތިން ސެޓުން ބަލިކޮށްފައެވެ.

ނޭޕާލްގައި ކުރިއަށްދާ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް އުޒްބަކިސްތާން ދިޔައީ ސެމީފައިނަލް ދެވަނަ މެޗުގައި ރާއްޖެ އާބައްދަލުކޮށް ސީދާ ތިންސެޓުން މޮޅުވެގެންނެވެ. މި މެޗުގެ ސެޓުތައް އެޓީމުން ގެންދިޔައީ 25-20، 25-19 އަދި 25-21 އިންނެވެ.

މި މެޗުން ރާއްޖެ ބަލިވިޔަސް މުބާރާތުގެ ތިންވަނަ ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު ރާއްޖެއަށް އެބައޮތެވެ. އެއީ މާދަމާ ހަވީރު ތިންވަނަ ހޮވާ މެޗުގައި ތުރުކުމަނިސްތާނާ ދެކޮޅަށްކުޅެ މޮޅުވެގެންނެވެ.

މިމެޗު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ރާއްޖެ ގަޑިން 16:15ގައެވެ. 

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
100%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މުހައްމަދު އަފްރާޙް