އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ރާއްޖެއިން ޗައިނާއަށް ކަޑައެޅުއްވި ސަފީރު, ރައީސް ޝީ ޖިންޕިން އަށް ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު އަރުވައިފި

ރާއްޖެއިން ޗައިނާއަށް ކަޑައެޅުއްވި ސަފީރު, ރައީސް ޝީ ޖިންޕިން އަށް ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު އަރުވައިފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 29 ސިކުންތު

ރާއްޖެއިން ޗައިނާއަށް ކަޑައެޅުއްވި ފުރަތަމަ އަންހެން ސަފީރު އައިޝަތު އަޒީމާ، ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިން އަށް ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު އަރުވައިފިއެވެ.

ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސް ޝީ ޖިންޕިން އަށް އެރުވީ ބެއިޖިންގައި ހުންނަ ގްރޭޓް ހޯލް އޮފް ދަ ޕީޕަލް ގައި ބޭއްވެވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ.

މިކަމާގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ހާރިޖީ ވަޒީރު އަބްދުﷲ ޝާހިދުވަނީ އަޒީމާއަށް މަރުހަބާ ދަންނަވައިފައެވެ.

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް