އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

އޮސްޓްރޭލިއާއިން ކައިބާން ޖަމްޝީދަށް ވިސާ ދިނުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން އެދިއްޖެ!

އޮސްޓްރޭލިއާއިން ކައިބާން ޖަމްޝީދަށް ވިސާ ދިނުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން އެދިއްޖެ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 46 ސިކުންތު

ސިއްހީ މައްސަލަތަކެއް ހުރުމުން އޮސްޓްރޭލިއާއިން ވިސާ ހަމަޖައްސައި ނުދިން ދިވެހި ކުއްޖެއް ކަމުގައިވާ ކައިބާން ޖަމްޝީދަށް އިންސާނިއްޔަތަށްޓަކައި ނަމަވެސް ވިސާ ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން އެދިއްޖެއެވެ.

ދިވެހި ސަރުކާރުން މިކަމަށް އެދިފައިވަނީ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު މިއަދު އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް އެންޑް ޓްރޭޑްގެ ޑެޕިއުޓީ ސެކްރެޓަރީ ރިޗަޑް މޯޑްއާ ބައްދަލު ކުރައްވައެވެ.

މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އިންސާނިއްޔަތަށްޓަކައި އެ ކުއްޖާ އަށް ވިސާ ދިނުމަށް އެ ބައްދަލުވުމުގައި އެދިވަޑައިގެންފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

އޮސްޓްރޭލިއާގެ އިމިގްރޭޝަން ގާނޫނުތައް އޮންނަ ގޮތުން ސިއްހީ ބޮޑު މައްސަލައެއް ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ވިސާ ނުދިނުމާއި ރައްޔިތުކަން ނުދީ ހިފެހެއްޓެ އެވެ. 

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
100%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު