އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ފައިސާ ނެތިގެން ޣާޒާގެ އެއްހާސް ކުޑަކުދިން އޮޕަރޭޝަން ނުކުރެވިފަ! އެހީތެރިވެދެއްވިދާނެ!

ފައިސާ ނެތިގެން ޣާޒާގެ އެއްހާސް ކުޑަކުދިން އޮޕަރޭޝަން ނުކުރެވިފަ! އެހީތެރިވެދެއްވިދާނެ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 47 ސިކުންތު

އޮޕަރޭޝަން ކުރާނެ ފައިސާ ނެތިގެން އޮޕަރޭޝަން ނުކުރެވިފައި ޣާޒާގައި 1000 ކުޑަކުދިން އެބަތިއްބެވެ. ބޭނުންފުޅު ނަމަ އެހީތެރިވެދެއްވިދާނެއެވެ.

00972567326003#Gaza #Palestine My friends .... In the Gaza Strip there are more than 1000 children who need help in performing surgeries and providing the necessary treatment The value per share is

$100

To communicate and donate:

ކަބަރުގައިވާ ޓްވީޓުން މި މައުލޫމާތު ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ!

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


46%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
15%
އޯކޭ
38%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް