އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

މިއީ މާލެ ސިޓީގަ ރޭ ފުލުހުންނާ ސިފައިން ހިންގި ހަރަކާތެއް ނޫން! ސަލްމާން ޚާން، ފިލްމް ދަބަންގ 3 ކުޅެނީ!

މިއީ މާލެ ސިޓީގަ ރޭ ފުލުހުންނާ ސިފައިން ހިންގި ހަރަކާތެއް ނޫން! ސަލްމާން ޚާން، ފިލްމް ދަބަންގ 3 ކުޅެނީ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 19 ސިކުންތު

މިއީ މާލެ ސިޓީގައި ރޭ ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ހިންގި ހަރަކާތްކުގެ ތެރެއިން ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް ނޫނެވެ. ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ފިލްމީ ބަޠޮލް ސަލްމާން ޚާން، ފިލްމް ދަބަންގ 3 ކުޅުމުގެ ތެރެއިން އޭޓީވީއެއް ދުއްވާ މަންޒަރެކެވެ.

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މި ފޮޓޯއަށް ވަނީ އިއްޔެ ބޮޑު ތަރުޙީބެއް ލިބިފައެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


35%
ވ.ރަނގަޅު
11%
ރަނގަޅު
32%
އޯކޭ
20%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް