އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އިތުރު ބާވަތަކާއެކު އެސްޓީއޯ ސްޕަމާޓުން ވިއްކާ ސްޕަރކަޕް ނޫޑްލްސް ޝިޕްމަންޓް މިމަހު ފަހުކޮޅު ލިބޭނެ!

އިތުރު ބާވަތަކާއެކު އެސްޓީއޯ ސްޕަމާޓުން ވިއްކާ ސްޕަރކަޕް ނޫޑްލްސް ޝިޕްމަންޓް މިމަހު ފަހުކޮޅު ލިބޭނެ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 38 ސިކުންތު

އެސްޓީއޯ ސްޕަމާޓުން ވިއްކާ ސްޕަރކަޕް ނޫޑްލްސްގެ އިތުރު ޝިޕްމަންޓެއް މިމަހު ފަހުކޮޅު ލިބޭނެ ކަމަށް އެސްޓީއޯ އިން ބުނެފިއެވެ. އެސްޓީއޯ އިން ބުނެފައިވަނީ މިމަހު 25 ހައިތަނުގައި ޝިޕްމަންޓް ލިބޭވަރުވާނެ ކަމަށެވެ.

އެސްޓީއޯ ސްޕަމާޓުން ބުނީ މިފަހަރުގެ ޝިޕްމަންޓްގައި އިތުރު ބާވަތެއް ހިމެނޭނެ ކަމަށާއި އެއީ "ސްޕައިސީ" ކަމަށެވެ.

އެސްޓީއޯ ސްޕަރމާޓުން ސުޕަރކަޕް ނޫޑްލްސް ވިއްކަނީ ބާޒާރު އަގުތަކަށްވުރެ ހެޔޮ އަގުގައިކަން ފާހަގަކުރެވޭއިރު ސްޕަރކަޕް ނޫޑްލްސް އަކީ ގިނަ ބައެއްގެ ބޮޑު ތަރުޙީބެއް ލިބިފައިވާ ނޫޑްލްސްއެކެވެ.

އެސްޓީއޯއަށް އެތެރެކޮށް ވިއްކާ ޑެވޮންޑޭލް ހިކިކިރުގެ ވެސް އައު ޝިޕްމަންޓެއް މިހާރު ވަނީ ގެނެސްފައެވެ. ވިއްކަނީ 1 ކިލޯގެ ޕެކެޓެއް 150 ރުފިޔާއަށެވެ.

ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް


އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
100%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް