އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ތިން ލައްކަ ފަންސާސް ހާސް ޑޮލަރު ހިފައިގެން އިންޑިއާ މީހަކު ރާއްޖެއިން ފުރަން އުޅުނު ކަމުގެ މައުލޫމާތު ފެންމަތިވެއްޖެ!

ތިން ލައްކަ ފަންސާސް ހާސް ޑޮލަރު ހިފައިގެން އިންޑިއާ މީހަކު ރާއްޖެއިން ފުރަން އުޅުނު ކަމުގެ މައުލޫމާތު ފެންމަތިވެއްޖެ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 56 ސިކުންތު

ތިން ލައްކަ ފަންސާސް ހާސް ޑޮލަރު ހިފައިގެން އިންޑިއާ މީހަކު ރާއްޖެއިން ފުރަން އުޅުނު ކަމުގެ މައުލޫމާތު ފެންމަތިވެއްޖެއެވެ. އެކަމާއި ގުޅިގެން ކަސްޓަމްސް އަށް ގުޅުމުން ބުނީ އެފަދަ ކަމެއް ހިނގިކަންވެސް އަދި ނުހިނގާކަންވެސް ހާމަކުރެވެން ނެތް ކަމަށެވެ. އަދި އެފަދަ މައްސަލައެއް ބަލާކަން ނުވަތަ ނޫންކަންވެސް ހާމަކުރެވެން ނެތް ކަމަށެވެ.

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފެތުރެމުންދާ ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު، މިމީހާއަކީ ފިހާރައެއް ހިންގާ މީހެއް ކަމަށާއި ސެލޫނެއް ހިންގާ މީހެއް ކަމަށް ވެސް ތުހުމަތު ކޮށްފައިވެއެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


16%
ވ.ރަނގަޅު
22%
ރަނގަޅު
22%
އޯކޭ
38%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް