އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ނިލަންދޫ ޓީމުގެ އޮފިޝަލުންނާ ބައްދަލުކުރަން ބަށިބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުން ބޭނުމެއް ނުވޭ!

ނިލަންދޫ ޓީމުގެ އޮފިޝަލުންނާ ބައްދަލުކުރަން ބަށިބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުން ބޭނުމެއް ނުވޭ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 2 މިނެޓް, 30 ސިކުންތު

ބަށިބޯލް އެސޯސިއޭޝަނުން މިއަދު ކުޅެން ހަމަޖައްސާފައި އޮތް ފައިނަލް މެޗް ހުއްޓުވުމުގެ އަމުރު ހިފައިގެން ދާންދޫއަށް ދިއުމުން ވެސް ބަށިބޯލް އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސާ ނިލަންދޫ ޓީމުގެ އޮފިޝަލުންނާއި ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާ ކުރަން އަދިވެސް ބޭނުން ނުވާ ކަމަށާއި ބޭނުންވަނީ ކޯޓު އަމުރު ހޯދި ފަރާތުން ކޯޓަށް ގޮސް ކޯޓު އަމުރު އަނބުރާ ނަންގުވަން ކަމަށް މިއަދުނޫހަށް މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެއެވެ.

 

މައުލޫމާތު ދިން ފަރާތުން ބުނީ އެއްވެސް ޓީމެއް މޮޅުވެ ފައިނަލަށް ދިއުމުން އެކަން އިއުލާނު ކުރުމަށްފަހު ފައިނަލުން ކުއްލިކުއްލިއަށް ކަޓާކަން އެނގިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. "ދެން މިވާ ގޮތަކީ މުބާރާތުގެ ޤަވާއިދު އޮންނަނީ ޝިޔާމާގެ އުނގުގަ. އެއީ އަހަރެމެންނަށް އެނގޭ އެއްޗެއް ނޫން."

 

ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކުން މުބާރާތްތައް ބާއްވަނީ އެކުވެރިކަން އާލާ ކުރުވުމުގެ ނަމުގައެވެ. ނަމަވެސް ކުއްލިކުއްލިއަށް ކަންކަން ބަދަލުކުރުމުން ފެންނަމުން މިދަނީ ބައިވެރިންގެ މެދުގައި ފިތުނަ އުފެދި ރަށްރަށް ފިތުނަވެރިވެގެންދާތަނެވެ.

 

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


8%
ވ.ރަނގަޅު
16%
ރަނގަޅު
16%
އޯކޭ
58%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް