އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

މުސްލިމުންގެ ވަސް ފުހެލުމަށްޓަކައި ތަޅާލި މިސްކިތެއް އަލުން ބިނާކޮށް ނަމާދުކުރަން ފަށައިފި

މުސްލިމުންގެ ވަސް ފުހެލުމަށްޓަކައި ތަޅާލި މިސްކިތެއް އަލުން ބިނާކޮށް ނަމާދުކުރަން ފަށައިފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 51 ސިކުންތު

މުސްލިމުންގެ ވަސް ފުހެލުމަށްޓަކައި ތަޅާލި މިސްކިތެއް އަލުން ބިނާކޮށް ނަމާދުކުރަން ފަށައިފި އެވެ. ޓްވީޓުގައިވާ ވީޑިއޯގައި ބަންގި ގޮވަމުން އެދަނީ ވައްޓައިލި މުންނާރު ކައިރީގައި ހުރެއެވެ.

މުސްލިމުންގެ ވަސް ފުހެލުމަށް މިފަދަ ކިތަންމެ ގިނަ އަމަލުތަކެއް ކުރި ނަމަވެސް އެއީ ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެ ކަންކަމެއް ނޫނެވެ! އިން ޝާ ﷲ! އެއްވެސް ޤައުމަކުން މުސްލިމުން ނައްތާލެވޭނެ ނަމަ ބޮސްނިއާގައި އެކަން ކުރެވުނީހެވެ. އެހައި ގިނަ އަދަދެއްގެ މުސްލިމުން ޤަތުލުކުރިއެވެ. ނަމަވެސް މާތް ﷲ ގެ ވާގިފުޅާއިއެކު މިއަދުވެސް ބޮސްނިއާގައި މުސްލިމުން އެދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. 

https://twitter.com/FatihSeferagic/status/1188151235582537729

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


24%
ވ.ރަނގަޅު
12%
ރަނގަޅު
24%
އޯކޭ
38%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް