އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ބެންގަލޫރު މިސްކިތެއްގަ ވިދިވިދިގެން ސާޅީސް ރޭ ފަތިސް ނަމާދުކޮށްގެން 99 ކުދިން ބައިސްކަލް ހޯދައިފި

ބެންގަލޫރު މިސްކިތެއްގަ ވިދިވިދިގެން ސާޅީސް ރޭ ފަތިސް ނަމާދުކޮށްގެން 99 ކުދިން ބައިސްކަލް ހޯދައިފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 29 ސިކުންތު

ބެންގަލޫރު މިސްކިތެއްގަ ވިދިވިދިގެން 40 ރޭ ފަތިސް ނަމާދުކޮށްގެން 99 ކުދިން ބައިސްކަލް ހޯދައިފި އެވެ. 

ބެންގަލޫރުގެ ޙާޖީ ސަރ އިސްމާއީލް ސައިޓް މިސްކިތުގައި ވިދިވިދިގެން 40 ރޭ ޖަމާއަތުގައި ފަތިސް ނަމާދުކުރާ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ބައިސްކަލެއް ހަދިޔާކުރާ ގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއަ މި ޕްރޮގްރާމްގައި 13 ކުއްޖަކު ވަނީ 35 ނަމާދުކުރުމަށްފަހު ތަފާތު ސަބަބުތައް މެދުވެރިވެރިވެ 40 ނަމާދު ހަމަނުކުރެވިފައެވެ. 

އިނގިރޭސި ވިލާތުގައިވެސް ވަނީ ދާދިފަހުން މިފަދަ ޕްރޮގްރާމަތަކެއް ހިންގައި ގިނަ އަދަދަެއްގެ ކުދިންނަށް ބައިސްކަލް ދީފައެވެ. 

މިސްކިތްތަކުން އިސްނަގައިގެން މިފަދަ ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރުމަށް، ޚާއްޞަކޮށް ފަތިސް ނަމާދަށް ކުދިންގެ ޝައުޤުވެރިކަން އިތުރުކުރުވުމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެޤައުމެއްގެ ކުދިންގެ ސަމާލުކަން ލިބޭނެ ފަދަ ގޮތްގޮތަށް ރާވައިގެން މިސްކިތްތަކުން ހިންގާ މިފަދަ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެނީ ރައްޔިތުންނެވެ.

 

 

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


25%
ވ.ރަނގަޅު
3%
ރަނގަޅު
25%
އޯކޭ
45%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް