އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ޖުމްހޫރީ ދުވަހު ނޮވެލްޓީ ބުކުޝޮޕުން ފޮތް ގަތުމުން ޚާއްޟަ ޑިސްކައުންޓެއް!

ޖުމްހޫރީ ދުވަހު ނޮވެލްޓީ ބުކުޝޮޕުން ފޮތް ގަތުމުން ޚާއްޟަ ޑިސްކައުންޓެއް!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 20 ސިކުންތު

ޖުމްހޫރީ ދުވަހު ނޮވެލްޓީ ބުކުޝޮޕުން ފޮތް ގަތުމުން ޚާއްޟަ ޑިސްކައުންޓެއް ދޭނެ ކަން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ނޮވެލްޓީ ބުކުޝޮޕުން ބުނެފައިވަނީ އެދުވަހުގެ ހެނދުނު 8.30 އިން ފެށިގެން އެރޭގެ 11.00 އާއި ހަމައަށް ފޮތް ގަތުމުން 50% އަދި 30%ގެ ޑިސްކައުންޓް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. 

ނޮވެލްތީ ބުކްޝޮޕަކީ އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހި ފޮތް، ޚާއްޞަކޮށް އިސްލާމް ދީނާއި ދިވެހި ތާރީޚުގެ ފޮތްތައް އަމިއްލައަށް ޝާޕްކޮށްގެން ވިއްކާ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ފޮތް ފިހާރައެވެ.

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް