އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ބިރުދައްކައިގެން 2 ބެއިން ރޭޕްކުރަމުން ދިއަ މީހަކު ދެބެއިންވެގެން މަރާލައިފި

ބިރުދައްކައިގެން 2 ބެއިން ރޭޕްކުރަމުން ދިއަ މީހަކު ދެބެއިންވެގެން މަރާލައިފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 46 ސިކުންތު

ބިރު ދައްކައިގެން ދެބެއިން ރޭޕް ކުރަމުން ދިއަ މީހަކު ދެބެއިން ވެގެން މަރާލައިފިއެވެ.

އިންޑިއާގެ ރާޖަސްތާނުގެ އަވަށެއްގައި މިމަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ރާހުލް ކިޔާ ޒުވާނަކު މަރައިލީ ތަކުރާރުކޮށް ދެބެއިންނަށް ބިރުދައްކައިގެން ރޭޕްކުރަމުން ގެންދާތީއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ އޭނާ ފުރަތަމަ ރޭޕްކުރީ ހަގު ކުއްޖާ ކަމަށެވެ. އަދި މަންޒަރު ވީޑިއޯކުރުމަށްފަހު ދެބެއިންނަށްވެސް ބިރު ދައްކައި އެކިފަހަރުމަތިން ރޭޕްކުރުމުގެ އަމަލު ހިންގާފައިވާކަމަށެވެ.

"4 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އޭނާ ބުނެގެން ދެބެން ދިއައީ ކޯރެއްގެ އައްސޭރިއަށް. އެތަނުގައި ތިބެގެން ރާހުލް ބަނގުރާ ބޮމުންގޮސް ގައިގެ ބާރު ނެތޭ ހިސާބަށް ދިއުމުން ދެބެއިންނާއި ދެބެއިންގެ އިތުރު ރައްޓެއްސެއްގެ އެހީގައި ރާހުލް ކޯރަށް ވައްޓާލައި މަރާލީ." ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައިވެއެވެ.

ރާހުލް މަރާލި މައްސަލައަިގައި ފުލުހުން މިހާރު ވަނީ ދެބެއިން ބަންދުކޮށްފައެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


34%
ވ.ރަނގަޅު
9%
ރަނގަޅު
20%
އޯކޭ
35%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް