އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ތައިލަންޑްގަ ބާއްވާ "ޔުނިފައިޑް ބެޑްމިންޓަން ޓޯނަމެންޓް" ގަ ބައިވެރިވާ ދިވެހި ކުޅުންތެރިންނާއި ޖަރސީ ޙަވާލުކޮށްފި

ތައިލަންޑްގަ ބާއްވާ "ޔުނިފައިޑް ބެޑްމިންޓަން ޓޯނަމެންޓް" ގަ ބައިވެރިވާ ދިވެހި ކުޅުންތެރިންނާއި ޖަރސީ ޙަވާލުކޮށްފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 25 ސިކުންތު

ތައިލަންޑްގަ ބާއްވާ "ޔުނިފައިޑް ބެޑްމިންޓަން ޓޯނަމެންޓް"ގަ ބައިވެރިވާ ދިވެހި ކުޅުންތެރިންނާއި ޖަރސީ ޙަވާލުކޮށްފިއެވެ. 

ޓީމް ފުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މާދަމާ ހެނދުނުއެވެ. 

މިރަސްމިއްޔާތުގައި ބުނީ ޕްރެކްޓިސް ކުރަން 2 މަހެއްހައި ދުވަހު މަސައްކަތް ކުރެވުނު ނަމަވެސް އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ތަމްރީނު ކުރެވިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. 

ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރ ޝިދާތާ ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ސްޕެޝަލް އޮލިމްޕިކްސްގައި ރާއްޖެ މިހާރު ވަނީ ރަން ވަނަތައް ހޯދާފައި ކަމަށާއި އިންމީދަކީ އިތުރުކުރިއެރުން ލިބުން ކަމަށެވެ. 

މަޢްރޫފް އަޙްމަދު ވިދާޅުވީ ކުޅިވަރަކީ ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމަ މީހުން ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދެކެވެމުން އައި އައުން މިހާރު ވަނީ ބަދަލުވެފައި ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މިއަދު ފެންނަމުން މިދަނީ އެންމެ ފުރިހަމަ ނޫން މީހުން ވެސް ކުޅިވަރުކުޅޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުބާރާތްތައް ބޭއްވިގެންދާތަން ކަމަށެވެ. 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
100%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު