އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ގުއާމް 3 - 1 އިން ބަލިކޮށް ރާއްޖެ ކުރި ހޯދައިފި

ގުއާމް 3 - 1 އިން ބަލިކޮށް ރާއްޖެ ކުރި ހޯދައިފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 41 ސިކުންތު

ވޯލްޑްކަޕް ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޓީމް ޤުއާމްގައި ގުއާމް އާއި ވާދަކުރި މެޗް 3-1 އުން ރާއްޖެ ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. 

ރާއްޖޭގެ ޓީމުން ޖެހި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހާފައިވަނީ ޢަލީ ޢަޝްފާޤް ނަގައިދިން ކޯނަރަކުން ސަމޫހް ޢަލީ އެވެ. ދެވަނަ ލަނޑަކީ ގުއާމުން ބައިކޮޅަށް ޖެހި ލަނޑެކެވެ. 3 ވަނަަ ލަނޑު ޖަހައިދިނީ ޢަލީ އަޝްފާޤް އެވެ. 

މިއަދުގެ މެޗްގައި ދިވެހި ޓީމުން ވަނީ ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ކުޅެފައިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
100%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު