އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ކުއްލި ޚަބަރު: މިއީ ހަނގުރާމަ ފެށުމެއް ނޫން! ހަމަލާ ފޯރާތޯ ބަލައިލީ!

ކުއްލި ޚަބަރު: މިއީ ހަނގުރާމަ ފެށުމެއް ނޫން! ހަމަލާ ފޯރާތޯ ބަލައިލީ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 32 ސިކުންތު

އިރާގަށް މިރޭ ދިން 5 ހަމަލާއަކީ އަދި ހަނގުރާމަ ފެށުން ނޫން ކަމަށާއި ހަމަލާތައް ފޯރާތޯ ބަލައިލީ ކަމަށް ބައެއް މީޑިއާތަކުން ހާމަކުރަމުން އެބަ ގެންދެއެވެ. "އަޞްލު ހަމަލާ އަދި އޮތީ ކުރިއަށް. މިއީ ހަމަ ޓެސްޓެއް." 

އިރާގުގެ ގްރީން ޒޯންގައި 2 ރޮކެޓް ގޮވާފައިވާކަން މިހާރުވަނީ ކަށަވަރު ކުރެވިފައެވެ. އެމެރިކާ އެމްބަސީއަށް ދާން ހުރި މަގުތައްވެސް މިހާރު ވަނީ ބަންދުކޮށްފައެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


19%
ވ.ރަނގަޅު
8%
ރަނގަޅު
25%
އޯކޭ
47%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް