އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ކުއްލި ޚަބަރު: އިރާނުން ހަނގުރާމައަކަށް ތައްޔާރުވުމު ސިގްނަލެއްގެ ގޮތުން ރަތްދިދަ ނަގައިފި

ކުއްލި ޚަބަރު: އިރާނުން ހަނގުރާމައަކަށް ތައްޔާރުވުމު ސިގްނަލެއްގެ ގޮތުން ރަތްދިދަ ނަގައިފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 30 ސިކުންތު

އިރާނުން ހަނގުރާމައަކަށް ތައްޔާރުވުމު ސިގްނަލެއްގެ ގޮތުން ރަތްދިދަ ނަގައިފިއެވެ.

މިދިދަ ނަގާފަިއިވަނީ އިރާނުގެ ޖިމްކަރަން މިސްކިތުގެ އެންމެ އުހުގައެވެ.

މިރޭ އީރާނުން ވަނީ އިރާޤުގައި ހުރި އެމެރިކާ ސިފައިން ތިބޭ ވައިގެ މަރުކަޒަކަށާއި ބަޣްދާދުގައި ހުންނަ އެމެރިކާ އެމްބަސީއަށް އަމާޒުކޮށް އެއް ވަގުތެއްގައި 5 ރޮކެޓް ހަމަލާ ދީފިއެވެ. 

ދިން 5 ހަމަލާއަކީ އަދި ހަނގުރާމަ ފެށުން ނޫން ކަމަށާއި ހަމަލާތައް ފޯރާތޯ ބަލައިލީ ކަމަށް ބައެއް މީޑިއާތަކުން ހާމަކޮށްފައި ވެއެވެ.

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


32%
ވ.ރަނގަޅު
9%
ރަނގަޅު
16%
އޯކޭ
41%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު