އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ލޭގެ ކެންސަރު ޖެހުނު 6 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ފަރުވާ ފުރިހަމަކުރުމުން މުޅި ސްކޫލް މަރުޙަބާ ކިޔައިފި

ލޭގެ ކެންސަރު ޖެހުނު 6 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ފަރުވާ ފުރިހަމަކުރުމުން މުޅި ސްކޫލް މަރުޙަބާ ކިޔައިފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 56 ސިކުންތު


ލޭގެ ކެންސަރު (ލިޔުކީމިއާ) ޖެހުނު އުމުރުން 6 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ފަރުވާ ފުރިހަމަކުރުމުން މުޅި ސްކޫލް މަރުޙަބާ ކިޔައިފިއެވެ.


ޖޯން އޮލިވަރ ޒިއްޕޭއަށް ކެންސަރުޖެހިފައިވާކަން އެނގުނީ އުމުރުން އެންމެ 3 އަަހރުގައެވެ. ފާއިތުވި 3 އަހަރު އޭނާއަށް ހޭދަކުރަން ޖެހުނީ ބައްޔަށް ފަރުވާ ކުރުމުގައެވެ.އެމެރިކާގެ އޯހިއޯއަށް ނިޞްބަތްވާ ޖޯން އޮލިވަރ ޒިއްޕޭ އޭނާގެ އެންމެ ފަހު ފަރުވާ ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ މިދިއަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެހައި ހަގު އުމުރުގައި ބޭނުންވާ ފަރުވާ ހޯދަން ކުޑަކުޑަ ޖޯން ކުރި ހިތްވަރަށް ގިނަބައެއްގެ ތަޢްރީފް ވަނީ ލިބިފައެވެ.ގުޅުންހުރި ވީޑިއޯ (ފޭސްބުކް):

https://www.facebook.com/groups/JOstrong/permalink/1172288129640925/

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


20%
ވ.ރަނގަޅު
20%
ރަނގަޅު
40%
އޯކޭ
20%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް