އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ކިޑްނީގެ ބަލި މީހުންނަށް އުފާވެރި އުންމީދުތަކެއް! އާޓިފިޝަލް ކިޑްނީއެއް ބޭނުންކޮށްގެން ޑައިލިސިސް ހެދުމުން ސަލާމަތްވެވިދާނެ!

ކިޑްނީގެ ބަލި މީހުންނަށް އުފާވެރި އުންމީދުތަކެއް! އާޓިފިޝަލް ކިޑްނީއެއް ބޭނުންކޮށްގެން ޑައިލިސިސް ހެދުމުން ސަލާމަތްވެވިދާނެ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 52 ސިކުންތު

ކިޑްނީގެ ބަލިތަކުގައި ޑައިލިސިސް ހަދަމުން ގެންދާ މީހުންނަށް އުފާވެރި އުންމީދުތަކެއް ލިބިއްޖެއެވެ. އެއީ އާޓިފިޝަލް ކިޑްނީއެއް ބޭނުންކޮށްގެން ޑައިލިސިސް ހެދުމުން ސަލާމަތްވެވިދާނެ ކަމުގެ އުންމީދުތަކެވެ. 

މިދިއަ އަަހރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހު ވަނީ 2 މީހަކު މިކަން ތަޖުރިބާކޮށް ކާމިޔާބުވެސް ކޮށްފައެވެ. މިކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހު "އެމެރިކަން ސޮސައިޓީއޮފަ ނެފްރޮލޮޖީ" އިން ވޮޝިންގޓަންގައި ފާހަގަކުރި "ކިޑްނީ ވީކް ކޮންފަރެންސް"ގައެވެ. 

ގުޅުންހުރި ލިޔުން:

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/11/191107170503.htm

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


23%
ވ.ރަނގަޅު
12%
ރަނގަޅު
23%
އޯކޭ
40%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް