އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

އަމްޖަދު ޢައްބާސީ 4 އަހަރާ 6 މަހަށްފަހު ޖަލުން ނުކުމެވި މަންމަ އާ ބައްދަލުވި ވަގުތު..

އަމްޖަދު ޢައްބާސީ 4 އަހަރާ 6 މަހަށްފަހު ޖަލުން ނުކުމެވި މަންމަ އާ ބައްދަލުވި ވަގުތު..


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 13 ސިކުންތު

ޚަބަރުގައިވާ ޓްވީޓްގައި އެވަނީ ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ޔަހޫދީންގެ ޖަލުތަކުގައި 4 އަހަރާއި 6 މަސްދުވަސް ދުވަސް ހޭދަކުރިފަހުން މިނިވަންވަންވުމުން އޭނާގެ މަންމަ ޢާއި ބައްދަލުވި ވަގުތުގެ ވީޑިއޯކޮޅެކެވެ.

މިފަދަ ވަގުތަކު ހިތަށް ކުރާނެ އަސަރު އިޙްޞާޞް ކުރެވޭނީ ހަމަ އެފަދަ ކަމެއް ތަޖުރިބާ ކުރަން ފުރުޞަތު ލިބުނު މީހަކަށެވެ. 

ހިތާމައަކީ ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ޔަހޫދީންގެ ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައިތިބި ފަލަސްޠީނުގެ މީހުންނާއި ކުޑަކުދިންގެ ޢަދަދުވެސް ނުއެނގޭކަމެވެ.

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


20%
ވ.ރަނގަޅު
20%
ރަނގަޅު
20%
އޯކޭ
40%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް