އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ޔަހޫދީ ފުލުހުންގެ ބުރަކަށީގަ ފަރަންސޭސި ރައީސް ވަރުގަދަ ސައްޕެއް ޖައްސަވައި ބޭރުކުރައްވައިފި!

ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ޔަހޫދީ ފުލުހުންގެ ބުރަކަށީގަ ފަރަންސޭސި ރައީސް ވަރުގަދަ ސައްޕެއް ޖައްސަވައި ބޭރުކުރައްވައިފި!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 20 ސިކުންތު

ޚަބަރުގައި އެވާ ވީޑިއޯއަކީ ފަރަންސޭސި ރައީސް މެކްރޮން އިޒްރޭލަށް ވަޑައިގަތުމުން އިޒްރޭލް ސިފައިން/ ފުލުހުން ކަންކަން ކުރިގޮތާއިމެދު ހިތްޕުޅު ހަމަޖެހިވަޑައިނުގެން ކޯފާ އިސްކުރައްވައި ދައްކަވާފައިވާ ވާހަކަފުޅެވެ.  

"އެއްވެސް މީހަކަށް އެއްވެސް މީހަކު ރުޅިއެރުވުމުގެ އެއްވެސް ޙައްޤެއް ނޯންނާނެ. މިއަދު ހެނދުނު ހިނގައި ދިއަ ކަންކަން ފެނިއްޖެ. އެންމެންނަށްވެސް ޤާނޫނުތައް އެނގޭ! އަވަހަށް މިތަނުން ބޭރުވޭ!" މެކްރޮން ވަނީ މިފަދަ ބަސްފުޅުތައް ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ޔަހޫދީންނަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.  

މެކްރޮން އިޒްރޭލަށް ވަޑައިގަތީ މިހާރު ޔަހޫދީން ވެރިވެގަނެފައިވާ ބިމުގައި ހުރި ފައްޅިއަކަށެވެ. ފަރަންސޭސިންގެ އަތުން ފޭރިގެންފައިވާ އެ ބިމަކީވެސް ފަލަސްޠީނުގެ ބިމެވެ.

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


36%
ވ.ރަނގަޅު
9%
ރަނގަޅު
18%
އޯކޭ
36%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް