އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ޑެނިއެލް ނެގި އިރުގެ ފޮޓޯ ގިނަ ބައަކު ސިއްސުވާލައިފި!

ޑެނިއެލް ނެގި އިރުގެ ފޮޓޯ ގިނަ ބައަކު ސިއްސުވާލައިފި!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 2 މިނެޓް, 3 ސިކުންތު

ޚަބަރުގައި އެވަނީ އެންމެ ފަހުގެ ޓެލެސްކޯޕް ބޭނުންކޮށްގެން ޑެނިއެލް ނަގާފައިވާ އިރުގެ ފުރަތަމަ ފަށަލައިގެ ފޮޓޯއެކެވެ. މި ފޮޓޯ އާއިއެކު ގިނަ ބައަކަށްވަނީ ސިހުންތައް ލިބިފައެވެ. 

ފަށަލައިން އެފެންނަ އެއްޗަކާއިމެދު ސުވާލުތައް އުފައްދަމުންދާއިރު އިރުގެ ހޫނުމިން ދުނިޔެއާއި ހަމައަށް ފޯރަމުން މިދަނީ ކިހައިވަރަކަށް ފުރޭނި ހޫނުމިން ކުޑަވެގެން ކަމާއިމެދު ގިނަ ބައަކު ސުވާލު އުފައްދައެވެ. 

މިދިއަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު ނަގާފައިވާ މި  ފޮޓޯ ސައިންސްވެރިން ޢާންމުކޮށްފައިވަނީ ޖަނަވަރީ މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ފޮޓޯއިން ކުދިކުދިކޮށް ފެންނަ ބައިތަކަކީ އެއިގެ އަސްލު ސައިޒަށް ބަލައިފިނަމަ އެމެރިކާގެ ޓެކްސަސް އާއި އެއްވަރުގެ ބައިތަކެއް ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. 

އިންސާނުންނަށް މާތް ﷲ ދެއްވަވާ ނިޢްމަތްތަކުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ހޯދާ ހޯދުންތައް އިތުރުވެ ކުރިއަރައިދާވަރަކަށް ހާމަވަމުން މިދަނީ ﷲ ތަޢާލާގެ ކުޅަދުންވަންތަކަމެވެ. ދީލަތިވަންތަކަމެވެ. އޯގާތެރިވަންތަކަމެވެ.

ފޮޓޯ 

One of the first images of the surface of the sun, taken by the Daniel K. Inouye Solar Telescope

NSO/AURA/NSF

Astronomers have just released the highest-resolution image of the sun. Taken by the Daniel K. Inouye Solar Telescope in Maui, it gives us an unprecedented view of our nearest star and brings us closer to solving several long-standing mysteries.

 

 

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


25%
ވ.ރަނގަޅު
13%
ރަނގަޅު
30%
އޯކޭ
31%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު