އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާން ކުރުމަށްފަހު އެއާއި އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް ގޮވާލައިފި

ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާން ކުރުމަށްފަހު އެއާއި އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް ގޮވާލައިފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 5 ސިކުންތު

ރާއްޖޭގައި މޫސުމީ ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާން ކުރީ ބޭރު ދުނިޔެއަށް އެކަން ކުރިކަން ދެއްކުމުގެ ބަދަލުގައި އަޅަންޖެހޭ ޢަމަލީ ފިޔަވަޅުތައް ވަގުތުން އެޅުމަށް ކަމަށް ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް އިން ގޮވާލައިފިއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 68 މެމްބަރުންގެ ވޯޓާއެކު އިއްޔެ ވަނީ ރާއްޖެ އޮތީ މޫސުމީ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ނުރައްކާތެރި ހާލަތެއްގައި ކަމަށް ނިންމައި، ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާން ކުރުމަށް ފާސްކޮށްފައެވެ.

ޓްެރާންސްޕޭރެންސީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، މިއީ މޫސުމީ ބަދަލުތަކާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖެއިން ކުރާ މަސައްކަތުގައި އެޅުނު މުހިއްމު ފިޔަވަޅެއް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެ ފިޔަވަޅު އެޅީ ހަމައެކަނި ބައިނަލް އަގުވާމީ މުޖުތަމައުގެ ސަމާލުކަން ހޯދުމަށް ކަމަށް ނަހަދާ، ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުންވާ ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް ވަގުތުން ހުއްޓާލުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ރުއްގަސް އެއްފަހަރާ ނެގުމާއި ކަނޑުފަޅުތައް ހަލާކުކުރުވާ މަޝްރޫއުތައް ހުއްޓާނުލާ ތިމާވެއްޓަށް ކުރާ ގެއްލުންތައް މަދުކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތް ކަމަށް ވެސް އެއިދާރާއިން ދެކެއެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
20%
ރަނގަޅު
20%
އޯކޭ
60%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މަރިޔަމް ވަހީދާ