އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

އުންމީދު ކަނޑައިނުލާ! ދިވެހިންނަށް އަބަދުވެސް ﷲ ގެ ދީލަތިވަންތަކަން ވަރަށް ބޮޑު!: ޑރ. ޝަހީމް

އުންމީދު ކަނޑައިނުލާ! ދިވެހިންނަށް އަބަދުވެސް ﷲ ގެ ދީލަތިވަންތަކަން ވަރަށް ބޮޑު!: ޑރ. ޝަހީމް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 56 ސިކުންތު

ކޮރޯނާ ވައިރަސްއަށް ރާއްޖެއިން 13 ބިދޭސީއަކު ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވީނަމަވެސް އުންމީދު ކަނޑައި ނުލުމަށާއި ދިވެހިންނަށް އަބަދުވެސް ﷲ ގެ ދީލަތިވަންތަކަން ވަރަށް ބޮޑު ކަމަށް ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. 

ޑރ. ޝަހީމް ވިދާޅުވީ މާތް ﷲ ގެ ވާގިފުޅާއިއެކު އެންމެ ދިވެއްސަކު ޕޮޒިޓިވް ނުވެވެސް ހިނގައިދާނެ ކަމަށާއި އެކަމަށް އެދި ދުޢާކުރަމުން ގެންދަންވީ ކަމަށެވެ. ﷲ އަށް އިޚްލާޞްތެރިކަން އިތުރުކުރަންވީ ކަމަށެވެ. ވަރަށް ބޮޑެތި މުޞީބާތްތަކުންވެސް ﷲ ވަނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ސަލާމަތްކަން މިންވަރުކުރައްވަވާފައި ކަމަށާއި އެނިޢްމަތްތަކަށް އަބަދުވެސް ޝުކުރުވެރިވާން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. 

ސައުދިޢަރަބިޔާ އެކުގައި ލޮކްޑައުނަކަށް ގޮސްފައިވުމުން ޑރ. ޝަހީމް ވެސް މިވަގުތު ހުންނެވީ ޖިއްދާގައި އެފަދަ ޙާލަތުގައެވެ.

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


30%
ވ.ރަނގަޅު
13%
ރަނގަޅު
17%
އޯކޭ
39%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް