އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ވަގުންގެ ސަމާލުކަމަށް! ވަގަށް ނަގާ ސެނެޓައިޒަރ ފުޅިއަށް ތިމާ ބަލިން ސަލާމަތްކުރެވޭނެ ކަމަށް ހީކުރަނީ ހެއްޔެވެ؟

ވަގުންގެ ސަމާލުކަމަށް! ވަގަށް ނަގާ ސެނެޓައިޒަރ ފުޅިއަށް ތިމާ ބަލިން ސަލާމަތްކުރެވޭނެ ކަމަށް ހީކުރަނީ ހެއްޔެވެ؟


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 45 ސިކުންތު

ހެލްމެޓް އަޅަން އެންގީމާ ހެލްމެޓް އަޅައިގެން ނުކުމެ ކުރަންފެށީ ވައްކަމާ ފޭރުމާ މާމާރީ ހިންގުމުގެ އަމަލުތަކެވެ. ކޯރޯނާ ވައިރަސްގެ ބިރު އުފެދުމުން މޫނުގައި މާސްކް އަޅައިގެން ތިބެ މިކުރާ ކަމަކީ އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި ހުންނަ ސެނެޓައިޒަރ ފުޅިތައް ވަގަށް ނެގުމެވެ. 

ސެނެޓައިޒަރަކީ ކޮރޯނާ ވައިރަސްއިން ވެސް އަދި އެހެން ބައްޔަކުންވެސް ސަލާމަތްކޮށްދެވޭނެ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. އެއީ ހަމައެކަނި ހިފަހައްޓަން ޖެހޭ ސަބަބެކެވެ. ބަލި ޖެހޭނީ ﷲ ބލި ޖެއްސެވި މީހަކަށެވެ. ބަލި ޖައްސަވަނީ ﷲ ކަމަށްވާއިރު ވައްކަން ކުރުމަކީ ޙަރާމް ކަމެއް ކަމުގައި އަންގަވާފައިވަނީ ވެސް ހަމަ ﷲ އެވެ. 

ވީއިރު ވަގަށް ނަގާ ސެނެޓައިޒަރފުޅިއަށް ތިމާ ބަލިން ސަލާމަތްކުރެވޭނެ ކަމަށް ހީކުރަނީ ހެއްޔެވެ؟ ހަމަ ބޮޑު ސުމެއްގެ ވިސްނުމެކެވެ.

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
80%
އޯކޭ
20%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް