އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

އިޓަލީގަ މީހުން ވަޅުލަން ޖެހޭވަރު ގިނަވުމުން ވަޅަށް ފަސްލާނެ ވަރު ނެތިފަ!

އިޓަލީގަ މީހުން ވަޅުލަން ޖެހޭވަރު ގިނަވުމުން ވަޅަށް ފަސްލާނެ ވަރު ނެތިފަ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 2 މިނެޓް, 21 ސިކުންތު

ޚަބަރުގައި އެވާ ވީޑިއޯއަކީ އިޓަލީގެ މުސްލިމުންގެ ފުރިހަމަ ލޯބި ލިބިފައިވީ، ކޮރޯނާ ވައިރަސްގައި ދުނިޔެ ދޫކުރެއްވި ޕްރޮފެސަރ ޑރ. ތަޙްސިން ޚްރިސަތުގެ ޖަނާޒާގެ ވީޑިއޯއެކެވެ. 

އިޓަލީގައި މަރުވަމުންދާ މީހުންގެ އަދަދު ގިނަވުމުން ލިބިފައިވާ ވަރުބަލިކަމުގެ ސަބަބުން ޖަނާޒާގެ ކަންކަމުގައި އުޅުނު މީހުންކަންކަން ކުރި ގޮތް ބައްލަވައި ލައްވާށެވެ! ކައްވަޅު ފުރެންދެން ފަސްލާނެ ވަރު އެމީހުންގެ ގައަކު ނެތެވެ! 

Say the burial of our brother and professor Dr. Tahsin Khrisat Italian of Jordanian origin 

One of the victims of the new corona virus, may God Almighty have mercy on him 

He is a doctor known for his service to people and is well-known in the midst of the Muslim minority and in the city of Berisha. He has served his services to the city for nearly 40 years, then he moved next to his Lord as a martyr, God willing. 

The burial ceremony took place in light of the stone laws that the country is living in due to the outbreak of the epidemic. We ask God to raise it from Italy and all the countries of the world.

ގުޅުންހުރި ވީޑިއޯ:

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


22%
ވ.ރަނގަޅު
12%
ރަނގަޅު
24%
އޯކޭ
40%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް