އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އައްޑޫން ޕޮޒިޓިވްވީ ހިތުގެ ފަރުވާއަށް ގެނައިމީހެއް! ގެންދެވޭ ކޮންމެ ބަލިމީހަކީ ކޮވިޑް ޖެހިފަވާ މީހެއް ކަމަށް ނުބަލައި ވާކަށް ނެތް!: ޑރ.ނަޒީމް

އައްޑޫން ޕޮޒިޓިވްވީ ހިތުގެ ފަރުވާއަށް ގެނައިމީހެއް! ގެންދެވޭ ކޮންމެ ބަލިމީހަކީ ކޮވިޑް ޖެހިފަވާ މީހެއް ކަމަށް ނުބަލައި ވާކަށް ނެތް!: ޑރ.ނަޒީމް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 41 ސިކުންތު

އައްޑޫ ސިޓީން އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެނައުމުން ކުރި ޓެސްޓުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވީ ހިތުގެ ފަރުވާއަށް ގެނައިމީހެއް ކަމަށާއި އެހެންކަމުން ކޮންމެ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ގެންދެވުނު ނަމަވެސް، ގެންދެވޭ ކޮންމެ ބަލިމީހަކީ ކޮވިޑް ޖެހިފަވާ މީހެއް ކަމަށް ނުބަލައި މިހާރު ވާންނެތް ކަމަށް ޑރ. ނަޒީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. 

ޑރ. ނަޒީމް މިއަދު ވިދާޅުވީ މިހާރުވެސް އައިޖީއެމްއެޗްގައި ވަނީ ވަރަށް ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައި ކަމަށާއި އަދި ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި އިތުރަށް ފިޔަވަޅުތައް ހަރުދަނާކުރަން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުން ގެންދާނެ ކަމަށެވެ. 

އައްޑޫ ސިޓީން ޚަބަރު ލިބެމުންދަނީ ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން ބޭނުންކުރާނެ ޕީޕީއީ އެކަށީގެންވާ އަދަދަކަށް ނެތް ކަމުގެ ޚަބަރުތަކެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


33%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
66%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު