އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

އީދުގަ ވެސް ނިޔުޒީލަންޑުގެ ބޮޑުވަޒީރު، މުސްލިމުންނަށް އޮތް ލޯބި ހާމަކުރައްވައިފި!

އީދުގަ ވެސް ނިޔުޒީލަންޑުގެ ބޮޑުވަޒީރު، މުސްލިމުންނަށް އޮތް ލޯބި ހާމަކުރައްވައިފި!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 43 ސިކުންތު

މިއަދު ފާހަގަކުރަމުން ގެންދާ ފިޠުރުޢީދާއި ގުޅިގެންވެސް ނިޔުޒީލަންޑުގެ ބޮޑުވަޒީރު ދުނިޔެއަށް ދއްކަވައިދެއްވީ އެކަމނާގެ ހިތްޕުޅުގައި ވެސް މުސްލިމުންނަށް އޮތް ލޯތްބެވެ! ޢީދު މެސެޖެ ފަށްޓަވާފައިވަނީ މުސްލިމުންގެ ސަލާމުން އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް ވިދާޅުވެއެވެ! 

މީގެ އިތުރުން ނިޔުޒީލަންޑުގެ ބޮޑުވަޒީރު ވަނީ މުސްލިމުން ފާހަގަކުރާ ޢީދަށް ތަޢްރީފް ކުރައްވައި އެކަން އެ ރޫޙުގައި ދެމެހެއްޓުމަށް މުސްލިމުންނަށް އިލްތިމާސްކުރައްވައި ހިތްވަރުދެއްވައިފައެވެ. 

މިއަދުގެ ޙާލަތުގައި ޢީދު ފާހަގަކުރަން ގިނަ ބައަކަށް އެއްވެވެން ނެތުމުން އެކަންވެސް އެކަމަނާ ކަންބޮޑުވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރައްވައިފައެވެ. 

ނިޔުޒީލަންޑުގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ މެސެޖު (ޔޫޓިޔުބް): 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


20%
ވ.ރަނގަޅު
16%
ރަނގަޅު
12%
އޯކޭ
52%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް