އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ކެނެޑާ ސަރުކާރު އޮންނާނީ މުސްލިމުންނާއެކު! ކެނެޑާގެ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ ކަންކަމުން ސަލާމަތްކުރާނަން!: ބޮޑުވަޒީރު

ކެނެޑާ ސަރުކާރު އޮންނާނީ މުސްލިމުންނާއެކު! ކެނެޑާގެ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ ކަންކަމުން ސަލާމަތްކުރާނަން!: ބޮޑުވަޒީރު


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 47 ސިކުންތު

ކެނެޑާ ސަރުކާރު އަބަދުވެސް އޮންނާނީ މުސްލިމުންނާއެކުގައި ކަމަށާއި ކެނެޑާގެ މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅަށް ހިންގާ ކަންކަމުން ކެނެޑާގެ މުސްލިމުން ސަލާމަތްކުރައްވާނެ ކަމަށް ކެނެޑާގެ ބޮޑުވަޒީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. 

ބޮޑުވަޒީރު ވަނީ ކެނެޑާގެ މުސްލިމުންގެ އެއްބައިވަންކަމާއި ދީލަތިކަން މުޅި އަހަރުގައިވެސް ދައްކާކަންވެސް ބޮޑުވަޒީރު ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އަދި ރޯދައިން ލިބޭ ރޫޙާނީ ކުރިއެރުންވެސް ފާހަގަކުރައްވައި ބޮޑުވަޒީރުގެ ދެކަނބަލުންގެ ފަރާތްޕޫޅުން މުސްލިމުންނަށް އުފާވެރި ފިޠުރު ޢީދަކަށް އެދިވަޑައިގެންފައެވެ. 

ކެނެޑާގެ ބޮޑުވަޒީރުވެސް މެސެޖް ފެށްޓެވީ މުސްލިމުންގެ ސަލާމުންނެވެ! 

މުސްލިމުންނާއިމެދު ކެނެޑާގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ބަސްފުޅުތައް މިހާރު ވަރަށް ބޮޑަށް ތަފާތުވެފައިވާކަން ވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ!

ބޮޑުވަޒީރުގެ ޢީދު މެސެޖް: 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


22%
ވ.ރަނގަޅު
15%
ރަނގަޅު
26%
އޯކޭ
35%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް