އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

މުސްލިމުން ﷲ އަށް އަޅުކަންކުރުން ހަޖަމް ނުކުރެވޭ ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ މީހުން ޖަރުމަނުގެ މިސްކިތެއްގެ ދޮރުގަ އޫރު ބޮލެއް އަޅުވައިފި

މުސްލިމުން ﷲ އަށް އަޅުކަންކުރުން ހަޖަމް ނުކުރެވޭ ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ މީހުން ޖަރުމަނުގެ މިސްކިތެއްގެ ދޮރުގަ އޫރު ބޮލެއް އަޅުވައިފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 52 ސިކުންތު

މުސްލިމުން ﷲ އަށް އަޅުކަންކުރުން ހަޖަމް ނުކުރެވޭ ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ މީހުން ޖަރުމަނުގެ މިސްކިތެއްގެ ދޮރުގައި އޫރު ބޮލެއް އަޅުވައިފިއެވެ. 

ޚަބަރުތައް ބުނާގޮތުން މިކަން ކޮށްފައިވަނީ މިމަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ މެންދަމުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. ސީސީޓީވީ ކެމެރާގ ފުޓޭޖުން އެނގޭ ގޮތުގައި މިކަން ކޮށްފައިވަނީ ކާކުކަން ނޭނގޭ 2 މީހެކެވެ.

ސްޓަޓްގާޑް ސިޓީ ކައިރީގައި ހުންނަ ފާތިޙް މިސްކިތުގެ ދޮރުގައި އޜުބޮލެއް އަޅުވައި މުސްލިމުންގެ ހިތުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާއިރު އަހަރަކު މިބާވަތުގެ 1000 ހަމަލާ މުސްލިމުންނަށް ޖަރުމަނުގައި ދެއެވެ. 

ޓްވީޓުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ބޮސްނިއާ އާއި ތުރުކީގެ މީޑިއާތަކުން މި ކަބަރު ގެނެސްފައިވާއިއރު ޖަރުމަނުގެ މީޑިއާތަކުން ޚަބަރު ހާމަނުކުރާ ކަމަށެވެ. 

މުސްލިމުން އަޅުކަން ކުރަނީ މިސްކިތަކަށް ނުވަތަ މިސްކިތުގެ ދޮރަކަށް ނޫނެވެ. ވީމާ ދޮރެއްގައި އަޅުވާ އެއްޗަކުން މުސްލިމުންގެ ޢަޤީދާއަށް އުނިކަމެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ! އަދި އަޅުކަންކުރަން ބިރުގަނެ ފަހަތަކަށްވެސް ނުޖެހޭނެއެވެ. އިން ޝާ ﷲ 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


23%
ވ.ރަނގަޅު
13%
ރަނގަޅު
25%
އޯކޭ
37%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް