އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

އޮނަސައްތަ އިސްމްފުޅު ލިޔެ ކުރެހުމެއް ފުރިހަމަކުރުމުން ބޮޑު ތަރުޙީބެއް!

އޮނަސައްތަ އިސްމްފުޅު ލިޔެ ކުރެހުމެއް ފުރިހަމަކުރުމުން ބޮޑު ތަރުޙީބެއް!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 52 ސިކުންތު

ބޭކަނބަލަކު އޮނަސައްތަ އިސްމްފުޅު ލިޔުއްވައި ކުރެހުމެއް ފުރިހަމަކުރކުރެއްވުމުން ބޮޑު ތަރުޙީބެއް ލިބިއްޖެއެވެ. އެކަން ހާމަކުރައްވައި އެކަމަނާ އިއްޔެ ކުރެއްވި ޓްވީޓަށް މިހާރުވެސް ވަނީ 4200 މީހުން ލައިކްކޮށް 873 މީހުން ރީޓްވީޓްކޮށްފައެވެ.

އޮނަސައްތަ އިސްމުފުޅު ކިޔަނީ ﷲ ތަޢާލާއަށް ޚާއްޞަވެގެންވާ 99 ނަންފުޅަށެވެ. އެ ނަންފުޅުތަކާއި ބެހޭ ތަފްޞީލްތައް ދިވެހިބަހުންނާއި އެހެނިހެން ބަސްތަކުން ވަނީ ލިޔެ ޝާއިޢުކޮށްފައެވެ.

ދިނީ ޢިލްމްވެރިން ވިދާޅުވަމުން ގެންދަވަނީ އެ ނަންފުޅުތައް ދަސްކޮށް އެ ނަންފުޅުތަކުން ދަންނަވައި ދުޢާކުރުމަށެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


23%
ވ.ރަނގަޅު
7%
ރަނގަޅު
23%
އޯކޭ
46%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް