އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

"އަޅަމެންގެ ލެއިންނާ ފުރާނައިން މިތިބީ ޤުރްބާންވާން ތައްޔާރަށް! ﷲ އަކްބަރު"ގެ ގަދަ އަޑާއެކު މަސްޖިދުލްއަޤްޞާ ވެސް ހުޅުވައިފި!

"އަޅަމެންގެ ލެއިންނާ ފުރާނައިން މިތިބީ ޤުރްބާންވާން ތައްޔާރަށް! ﷲ އަކްބަރު"ގެ ގަދަ އަޑާއެކު މަސްޖިދުލްއަޤްޞާ ވެސް ހުޅުވައިފި!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 45 ސިކުންތު

"ﷲ އަކްބަރު! އަޅަމެންނާއި މި މިސްކިތް ޙިމާޔަތްކޮށްދެއްވެވުނަ ވަނީ އިނބަ ﷲ އަށް! އަޅަމެންގެ ލެއިންނާއި ފުރާނައިން މިތިބީ ޤުރްބާންވާން ތައްޔާރަށް!" މިއީ މަސްޖިދުލްއަޤްޞާ ހުޅުވާނެ ވަގުތައް ދޮރާށި ކައިރިއަށް އެއްވެ ތިބި މުސްލިމުންގެ އަޑުތަކެވެ. 

މުސްލިމުންގެ 3 ވަނަ ޙަރަމްފުޅު، މަސްޖިދުލްއަޤްޞާވެސް ހުޅުވައި ނަމާދުކުރަން ފަށައިފިއެވެ. 

މަސްޖިދުލްއަޤްޞާގެ ދޮރޯށިތައް ރޭ ފަތިހު ހުޅުވައިލިއިރު އެތައް ހާސް ބައަކު އެއްވެ ދިއައީ ގަދައަޑުން "ﷲ އަކްބަރު" ގޮވަމުންނެވެ! 

މަސްޖިދުލްއަޤްޞާ އަލުން މިހުޅުވީ ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޢާއި ގުޅިގެން 2 މަހެއްހައި ދުވަހު ބަންދުކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށްފަހުގައެވެ. 

ގުޅުންހުރި ވީޑިއޯ:

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


45%
ވ.ރަނގަޅު
9%
ރަނގަޅު
27%
އޯކޭ
18%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް