އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

އެންމެ ހަގު އެންމެ ވިސްނުން ތޫނު ކުއްޖާގެ ގޮތުގަ މެންސާގެ ރެކޯޑްފޮތަށް މުސްލިމް އެންމެ 3 އަހަރުގެ ހަރީޒް!

އެންމެ ހަގު އެންމެ ވިސްނުން ތޫނު ކުއްޖާގެ ގޮތުގަ މެންސާގެ ރެކޯޑްފޮތަށް މުސްލިމް އެންމެ 3 އަހަރުގެ ހަރީޒް!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 2 މިނެޓް, 28 ސިކުންތު

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ދިރިއުޅެމުން އަންނަ މެލޭސިޔާއަށް ނިޞްބަތްވާ ޢުމުރުން އެންމެ 3 އަހަރުގެ މުޙައްމަދު ޙަރީޒް މިހާރު ވަނީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އަދި ގިނަދުވަސްވީ އައިކިޔޫ ސޮސައިޓީކަމަށްވާ "މެންސަ" ގެ މެންބަރުކަން ހޯދާފައެވެ. 99.7 އިންސައްތަ މާކްސް ހޯދައިގެންނެވެ. 

މިއާއިއެކު ހަރީޒްއަށް ވަނީ މެންސާގެ އެންމެ ހަގު، އެންމެ ވިސްނުން ތޫނު، ކުއްޖާގެ މަޤާމްވެސް ލިބިފައެވެ. މިއަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހު ޚަބަރުތައް ޢާންމުވިއިރު ހަރީޒްއަށް 3 އަހަރު ނުފުރޭ ކަމަށް ވެސް ބައެއް ރިޕޯޓްތަކުގައި ބުނެފައވެއެވެ. 

ހެރީޒް އަކީ އޭނާގެ ބައްޕަ އާއި މަންމަ ކުރާ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވާ ކުއްޖެކެވެ. އޭނާއަށް ކަމެއް ކޮށް ނުދެވޭނަމަ ލަވަކިޔައިދެއެވެ. އެގޭމެއް ކުޅުމުން ސިކުނޑީގެ ވިސްނުން ތޫނުވެ ފައިދާ ކުރާނެ ގޭމެއް ނޫނީ އޭނާ ނުކުޅެއެވެ! 

ހެރީޒް އާއިމެދު އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ އެއްކަމަކީ އޭނާޢަކީ ކިޔެވުމަށް އެހައި މޮޅު ކުއްޖެއްކަމަށް އަދި ބުނެވެން ނެތުމެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ ވަށައިގެން ހިނގާ ކަންކަން ދަސްކުރުމުގައި ހެރީޒް ހުންނަނީ ވަރަށް ކުރީގައެވެ. ހެރީޒް އަކީ ނިދަންވުމުންވެސް ވާހަކަފޮތް ކިޔަން ޝައުޤުވެރިވާ ކުއްޖެކެވެ!

ކޮންމެ ކުއްޖަކީވެސް ތަފާތު ކުއްޖެކެވެ. ދަރިންނަށް ކުރިއަށް ދާން ފަސޭހަވާނެ މަގު ކިޔާރުކޮށް އެމަގުން ކުދިން ކުރިއަށް ގެންދަން މަސައްކަތްކުރުމަކީ އެންމެ ފައިދާ ހުރި ގޮތް ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. ހެރީޒްގެ ކިބައިންވެސ1ް ފެނިގެން މިދަނީ ހަމަ އެކަމެވެ!

A 3-year-old Malaysian boy living in the U.K. has become the youngest member to join Mensa U.K., the largest and oldest international high IQ society in the world, Mensa officials said.

The mother of the child, Nur Anira Asyikin, told that:

“Muhammad Haryz Nadzim was invited to join Mensa after meeting with a psychologist and scoring 142 on the Stanford-Binet IQ test, placing him in the 99.7th percentile.”

John Stevenage, the chief executive of British Mensa was very impressed with the effort of this youngest intelligent kid. He said in a statement:

“Well done to Haryz on his invitation to join Mensa. He is obviously a very bright young man and we are delighted to welcome him to Mensa.”

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


30%
ވ.ރަނގަޅު
12%
ރަނގަޅު
19%
އޯކޭ
37%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް