އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އަނދަމުންދާ އިމާރާތެއްގެ 3 ވަަނަ ބުރިން ފުންމާލި ކުއްޖަކު ފުޓްބޯޅަކުޅުންތެރިއަކު ހިފައި ސަލާމަތްކޮށްފި!

އަނދަމުންދާ އިމާރާތެއްގެ 3 ވަަނަ ބުރިން ފުންމާލި ކުއްޖަކު ފުޓްބޯޅަކުޅުންތެރިއަކު ހިފައި ސަލާމަތްކޮށްފި!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 2 ސިކުންތު

ޚަބަރުގައިވާ ވީޑިއޯ އިން ފެންނަނީ އެމެރިކާގެ އެރިޒޯނާގައި އަލިފާން ރޯވެ އަނދަމުންދާ ޢިމާރާތެއްގެ 3 ވަނަ ބުރިން ވެއްޓުނު ނުވަތަ ފުންމައިލި ކުއްޖަކު، ކުރީގެ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިއަކު ޑައިވް ޖަހައި ހިފައި ކުއްޖާ ސަލާމަތްކުރާ މަންޒަރެވެ.

ފިލިޕް ބްލޭންކްސް އަކީ ކުރީގެ ފުޓްބޯޅަކުޅުންތެރިއެކެވެ. ޔޫއެސް މެރިންގައި ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ މީހެކެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


25%
ވ.ރަނގަޅު
19%
ރަނގަޅު
22%
އޯކޭ
33%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް