އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ކޮރޯނާ ޖެހިގެން މަންމަ މަރުވާއިރު ކައިރިއަށް ނުދެވޭތީ މަންޒަރު ބަލައި ދުޢާކުރަން ހޮސްޕިޓަލުގެ ކުޑަދޮރަކަށް!

ކޮރޯނާ ޖެހިގެން މަންމަ މަރުވާއިރު ކައިރިއަށް ނުދެވޭތީ މަންޒަރު ބަލައި ދުޢާކުރަން ހޮސްޕިޓަލުގެ ކުޑަދޮރަކަށް!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 46 ސިކުންތު

މަންމަ ދުނިޔެއިން ވަކިވާވަގުތު މަންމަ ގާތުހުރެލަން ކޮންމެ ދަރިއަކުވެސް ބޭނުންވާނެއެވެ. މަންމަ ގައިގައި ފިރުމާލައި ބޮސްދޭން ވެސް ބޭނުންވާނެއެވެ! ގާތުގައި ހުރެގެން ހިތްވަރުދީ ހެޔޮ ދުޢާކުރަންވެސް ބޭނުންވާނެއެވެ! 

އެހެންނަމަވެސް ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހިގެން މީހުން މަރުވާއިރު އެފުރުޞަތެއް ނުލިބެއެވެ. އެހެންކަމުން ފަލސްޠީނުގެ ޒުވާނެއް ކަމަށްވާ ޖިހާދު އަލް ސުވަތީ އޭނާގެ މަންމަ ދުނިޔެ ދޫކުރާ މަންޒަރު ބެލީ ހޮސްޕިޓަލުގެ އެބުރީގެ ކުޑަދޮރަކަށް އަރައި ބިއްލޫރިގަނޑުންނެވެ. މަންމަ މަރުވެގެން ހަށިގަނޑު ގެންދަންދެން އޭނާ އެހަނި ފާރުކޮޅުމަތީގައި މަޑުކުރީ މަންމައަށް ހެޔޮ ދުޢާ ކުރުމުގައެވެ. 

ކޮރޯނާ ޖެހިގެން މަރުވާ މީހުންގެ މޫނުވެސް ފެނުމުގެ ފުރުޞަތު ގިނަ ޤައުމުތަކުގައި ނުލިބޭކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


29%
ވ.ރަނގަޅު
18%
ރަނގަޅު
20%
އޯކޭ
32%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް