އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ޓެސްޓްތަކެއް ހަދަން ސަލްމާން ރަސްގެފާނު އެނދުމަތިކޮށްފި

ޓެސްޓްތަކެއް ހަދަން ސަލްމާން ރަސްގެފާނު އެނދުމަތިކޮށްފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 40 ސިކުންތު

ގޯލްޑްބްލެޑަރގައި ދުޅަހުރެގެން ޓެސްޓްތަކެއް ކުރުމަށްޓަކައި ސައުދީ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލްޢަޒީޒް އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައި ހޮސްޕިޓަލަށް އެޑްމިޓްކޮށްފައިވާކަމަށް ސައުދީ ރަސްމީގަނޑުވަރުން ބުނެފިއެވެ. 

 

ސަލްމާނެ ރަސްގެފާނު އެޑްމިޓްކޮށްފައިވަނީ ވެރިރަށް ރިޔާމްގައި ހުންނަ ކިންގ ފައިޞަލް ހޮސްޕިޓަލަށެވެ.

ގަނޑުވަރުންވަނީ ރަސްގެފާނަށްޓަކައި ހެޔޮދުޢާކޮށްދިނުމަށް އެދިފައެވެ.

 

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


40%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
40%
އޯކޭ
20%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް