އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

މަސްޖިދުއްނަބަވީ ފެނިފައިނުވާ، އަދި ހަމަ އެންމެންވެސް ބަލައިލުން މުހިންމު ވީޑިއޯއެއް!

މަސްޖިދުއްނަބަވީ ފެނިފައިނުވާ، އަދި ހަމަ އެންމެންވެސް ބަލައިލުން މުހިންމު ވީޑިއޯއެއް!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 31 ސިކުންތު

ޚަބަރުގައި އެވަނީ ކޮރޯނާ ވައިރަސް އާއި ގުޅިގެން މަސްޖިދުއް ނަބަވީ ބަންދުކުރަންޖެހުނު ޙާލަތާއި ގުޅިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޑޮކިޔުމަންޓްރީ ވީޑިއޯއެކެވެ. މި ވީޑިއޯއަކީ މަސްޖިދުއް ނަބަވީ ލޮލަށް ފެނިފައިނުވާ މީހުންނާއި އަދި ފެނިފައިވާ މީހުން ވެސް ބަލައިލުން ހަމަ މުހިންމު ވީޑިއޯއެކެވެ. ޒިޔާރަތްކުރި ނަމަވެސް ފެނިފައި ނުވާ ބައެއް ތަންތަން ފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. 

ގުޅުންހުރި ވީޑިއޯ: 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


26%
ވ.ރަނގަޅު
11%
ރަނގަޅު
25%
އޯކޭ
36%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް