އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ޔަހޫދީން ފަލަސްޠީނުގެ މިސްކިތެއްގަ ހުޅުޖަހައިފި

ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ޔަހޫދީން ފަލަސްޠީނުގެ މިސްކިތެއްގަ ހުޅުޖަހައިފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 40 ސިކުންތު

ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ޔަހޫދީން ފަލަސްޠީނުގެ މިސްކިތެއްގައި ހުޅުޖަހައިފިއެވެ.

ޚަބަރުތައް ބުނާގޮތުން ރާމަﷲ ކައިރީގައި ހުންނަ އަލްބިރެހް މިސްކިތުގައި ހުޅުޖަހާފައިވަނީ އެ ސަރަހައްދަށް ވަޒަންވެރިކުރުވާފައި ތިބި ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ޔަހޫދީން އަތުބޮން އުކައިގެންނެވެ. ރޯވި އަލިފާނުގެ ސަބަބުން މިސްކިތުގެ ބައެއް ތަންތަނަށް ވަނީ ގެއްލުން ލިބިފައެވެ. 

މިސްކިތަށް އަތުބޮން އުކުމުގެ ކުރިން އެމީހުން ވަނީ އިސްލާމް ދީނަށް އެއްޗެތި ގޮވައި މިސްކިތުގެ ފާރުގައި ހިބްރޫބަހުން ލިޔެ ހަދައިފައެވެ. 

ފަލަސްޠީނުގެ ސަރުކާރުން ބުނެފައިވަނީ މި ހަމަލާގެ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭނީ އެތަނުގައި އެމީހުން ވަޒަންވެރިކުރުވި އިޒްރޭލުގެ ސަރުކާރުން ކަމަށެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
25%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
75%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް