އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އެމެރިކާއިން ޑްރޯން ހަމަލާދީ ސޯމާލިއާގެ 3 މުސްލިމް ކުދިން ޝަހީދުކޮށްލައިފި!

އެމެރިކާއިން ޑްރޯން ހަމަލާދީ ސޯމާލިއާގެ 3 މުސްލިމް ކުދިން ޝަހީދުކޮށްލައިފި!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 29 ސިކުންތު

އެންމެރިކާއިން ޑްރޯން ޙަމަލާއެއް ދީ، ސޯމާލިއާގެ 3 ކުޑަކުދިން ޝަހީދުކޮށްލައިފިއެވެ. 

އެތިންކުދިންނަކީ 8 އަހަރުގެ އަބުކާރު އަޙްމަދު، 12 އަހަރުގެ ޢަބްދުއްޞަމަދު ޙުސައިން، އަދި 13 އަހަރުގެ ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު އެވެ. 

މުސްލިމުންގެ ނަމުގައި ތިބެ މުސްލިމުން ޝަހީދުކުރަމުން ގެންދާ މީހުންނާއި މުސްލިމުންގެ ޢަދާވާތެރި އެންމެހައި ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިން ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ މުސްލިމުން ސަލާމަތްކުރައްވަވައި ދެއްވަވާނދޭވެ! އާމީން 

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


40%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
60%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް