އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ފޯނު ހެކުކުރަން ޖަހާ މަޅިތައް އިތުރުވަނީ! ސަމާލުވެލައްވާ!

ފޯނު ހެކުކުރަން ޖަހާ މަޅިތައް އިތުރުވަނީ! ސަމާލުވެލައްވާ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 41 ސިކުންތު

ފުރަތަމަ އަންނަނީ ވަޓްސްއަޕް މެސެޖެކެވެ. ދެން އަންނަނީ ވަޓްސްއަޕް މެސެޖެކެވެ. އެ މެސެޖުގައި ބުނަނީ އޮޅިގެން ފޯނަށް 6 އަކުރުގެ ކޯޑެއް ފޮނުވިފައި އޮންނާނެ ކަމަށާއި އެ މެސެޖު އަނބުރާ ފޮނުވާލަ ދިނުމަށެވެ. 

ފުރަތަމަ ކަމަކީ ފޯނަށް އެސްއެމްއެސް ފޮނުވަނީ ވަޓްސްއަޕުންނެވެ. ވީމާ އޮޅިގެން އެއްވެސް މީހަކަށް ވަޓްސްއަޕްގެ އެއްވެސް މެސެޖެއް ނުލިބޭނެއެވެ. ދެވަނަ ކަމަކީ އެ މެމެސެޖު ރީސެންޑްކޮށްފިނަމަ އެކޯޑް ބޭނުންކޮށްގެން ރީސެންޑްކުރި މީހާގެ ފޯނުން ވަޓްސްއަޕް ހެކުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންދެއެވެ. 

މިއަދުނޫހަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މިކަމަށް ނުވިސްނައި ރީސެންޑް ކުރެވުނު ބައެއް މީހުންގެ ފޯނުން ވަޓްސްއަޕް ވަނީ މިހާރުވެސް ހެކްކޮށްފައެވެ. ވީމާ މިކަމަށް ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް ސަމާލުކަން ދެއްވުން ވަރަށް މުހިންމެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


32%
ވ.ރަނގަޅު
13%
ރަނގަޅު
37%
އޯކޭ
16%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަހުމަދު