އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އަންހެނެއްގެ އަނގަޔަށް ލައްފިލުވާ އެޅި މީހާއަށް ކުރަނީ ގަސްދުގައި މީހަކު މަރަން އުޅުނު ކަމުގެ ދައުވާ!

އަންހެނެއްގެ އަނގަޔަށް ލައްފިލުވާ އެޅި މީހާއަށް ކުރަނީ ގަސްދުގައި މީހަކު މަރަން އުޅުނު ކަމުގެ ދައުވާ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 48 ސިކުންތު

އަންހެނެއްގެ އަނގަޔަށް ލައްފިލުވާ އެޅި ރ. އަލިފުށި ކަސްތޫރިގެ، އަލީ އަމީންގެ މައްޗަށް ގަސްދުގައި މީހަކު މަރަން އުޅުނު ކަމުގެ ދައުވާކުރަން މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އޮފީހުން ބުނެފިއެވެ.

މިހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ މިދިޔަ މަހުގެ ދެވަނަ ދުވަހުއެވެ. މިހާދިސާގައި އަންހެންމީހާ (އަލީ އަމީންގެ ކުރީގެ އަނބިމީހާ) ގެ އަނގަޔަށް ލައްފިލުވާ އެޅި ނަމަވެސް ހަށިގަނޑުގެ އެތެރެއަށް ލައްފިލުވާ ނުދާކަމަށް މައުލޫމާތު ވަނީލިބިފައެވެ.

މިމައްސަލާގައި އަލީ އަމީންގެ މައްޗަށް ގަސްދުގައި މީހަކު މަރަން އުޅުނު ކަމުގެ ދައުވާ ގެ އިތުރުން  އެނގިހުރެ ހުއްދަ ނޫން ތަނަކަށް ވަނުމުގެ ދައުވާ އާއި އަނިޔާއެއް ދިނުމުގެ ދައުވާ ވެސް ވަނީ އުފުލާފައެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
100%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަހުމަދު